Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vilkår

Bestillingsvilkår
Vi ber deg vennligst lese gjennom bestillingsvilkårene da disse vil være bindende for din bestilling.

Vi kan kontaktes via telefon: +47 954 247 93
eller e- post: Rohan@visitnarvikevent.com

Kontrakt
Din kontraktspartner er Visit Narvik Event AS. Når du bestiller hos oss, er kontrakten å anse som bindende idet du ber oss om å bekrefte bestillingen. Visit Narvik Event er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

 

Bestilling
Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Visit Narvik Event .

 

Avbestilling/endring fra din side
For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med oss i Visit Narvik Event . Avbestilling / endring gjøres ved å sende e-post til celine@visitnarvikevent.com .

 

Betaling og sikkerhet
Betaling skjer når bestillingen gjennomføres. Visit Narvik Event er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Oppstår det problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt med deg vil bestillingen bli kansellert. Alle personlige opplysninger gis på en kryptert side hvor det er sikkert å oppgi opplysninger om deg selv og ditt kredittkort. Kun Visit Narvik Event og leverandør av det produktet du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og din kontaktinformasjon. Denne informasjonen vil bli brukt for booking håndtering. (endring/kansellering av booking).

Dersom du ikke betaler med kort, men ønsker tilsendt faktura, beregnes kr 100,- i fakturagebyr og omkostninger.

 

Forsikring/avbestillingsbeskyttelse
Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

 

Deltakers ansvar
Deltaker er selv ansvarlig for eventuelle skader som påføres hotellet og/eller andre leverandørers eiendeler ved utilbørlig oppførsel, samt for ikke oppgjorte regninger.

 

Ansvar for eiendeler/forsikringer
Visit Narvik Event er ikke ansvarlig for eiendeler brakt til, oppbevart på eller satt igjen på hotellet eller andre arrangement steder. Deltaker er selv ansvarlig for å forsikre eiendeler som tas med til arrangementet.

 

Våre leverandører
Visit Narvik Event er ansvarlig for at våre leverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre leverandører er ansvarlige for hver sin del av ditt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv. som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren.

 

Force Majeure og utilfredsstillende værforhold
Hendelser som er utenfor leverandørene og Visit Narvik Event sin kontroll, gir leverandørene og Visit Narvik Event rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar. Dette kan gjelde for eksempel streik, lockout, brann, naturkatastrofer etc.                                                                                                                                   

I en situasjon med avlysning eller flytting av arrangementet, så skal Visit Narvik Event bidra til at kunden / bestiller får refundert innbetalinger i henhold til avtalte betalingsbetingelser med hver og en leverandør.

Visit Narvik Event ansvarer ikke for utilfredsstillende værforhold eller værforhold som gjør at aktiviteter må avlyses på grunn av sikkerhetsmessige vurderinger.

 

Reklamasjon
Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle reklamasjoner eller andre anførsler knyttet til det enkelte arrangement for leverandør må det rettes en skriftlig henvendelse til Visit Narvik Event . Visit Narvik Event har kun ansvar for å videreformidle din bestilling til leverandør, som er ansvarlig for gjennomføring av aktivitet, leveranse av overnatting eller utleie av utstyr i tråd med din bestilling. Det er leverandøren som skal sørge for at både sikkerhet og leveransen av produktet er i tråd med beskrivelsen.

Visit Narvik Event har ikke ansvar for eventuell syke i forbindelse med båt- eller bilturer. Visit Narvik Event står ikke ansvarlig for at du ikke får se nordlys ved nordlystur eller hvaler ved hvalsafari, eller andre attraksjoner/opplevelser som avhenger av vær eller natur.

 

Personvern
For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har Visit Narvik Event behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov etc. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre under-leverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel togselskap, transportselskap, hoteller, underleverandører etc. Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov. Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling.

 

Kontaktinformasjon

Visit Narvik Event AS,
Postboks 338,
8507 Narvik,
Norway

E-post:
Rohan@visitnarvikevent.com

Telefon:
+47 954 247 93

Organisasjonsnummer:
919543507

Vi ønsker deg velkommen til Narvik regionen !