Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vilkår

Vi ber deg vennligst lese disse nøye da disse vil være bindende for din bestilling.

Vi kan kontaktes via telefon
(+47) 90 88 60 31

eller epost:
post@visitnarvikevent.com

Kontrakt

Din kontraktspartner er Visit Narvik Event AS. Når du bestiller hos oss, er kontrakten å anse som bindende idet du ber oss om å bekrefte bestillingen. Visit Narvik Event AS er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Bestilling

Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med på reisen. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Visit Narvik Event AS.

Betaling og sikkerhet

Betaling skjer når bestillingen gjennomføres. Visit Narvik Event AS er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Oppstår det problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt med deg vil bestillingen bli kansellert. Alle personlige opplysninger gis på en kryptert side hvor det er sikkert å oppgi opplysninger om deg selv og ditt kredittkort. Kun Visit Narvik Event AS og leverandør av det produktet du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og din kontaktinformasjon. Denne informasjonen vil bli brukt for booking håndtering. (endring/kansellering av booking)

Betaling via faktura kan kun utstedes ved forhåndsavtale. Kontakt oss på telefon eller e-post om du ønsker faktura.

Avbestilling/endring fra din side

For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med oss i Visit Narvik Event AS. Avbestilling gjøres ved å kontakte post@visitnarvikevent.com

Visit Narvik Event AS har ingen kontroll over den valutakursen som vil bli beregnet for refusjon til kredittkort og kan ikke ta ansvar for eventuelle tap av midler. Vi gjør oppmerksom på at Visit Narvik Event AS ikke betaler eventuelle kostnader for internasjonal bankoverføring.

Følgende tidsfrister gjelder:

  • Avbestilling kan gjøres frem til 90 dager før ankomst med full refusjon.
  • Avbestilling mellom 60 og 90 dager før ankomst refunderes 50 % av totalkostnaden.
  • Avbestilling mellom 60 og 30 dager før ankomst/oppstarttidspunkt kan 15 % av ordren avbestilles uten omkostninger.
  • Ved avbestilling under 30 dager før ankomst gis ingen refusjon.

Forsikring/avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler alle våre kunder og selv sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

Våre leverandører

Vi er ansvarlig for at våre leverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre leverandører er ansvarlige for hver sin del av ditt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv. som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren.

Kansellering/vesentlig endring fra vår side

Kansellering/vesentlig endring fra vår side kan forekomme ved:

  • Forhold vi eller leverandør ikke er herre over, for eksempel: værforhold, havari, arbeidskonflikter osv.
  • At betingelser ikke er oppfylt, for eksempel forhold om minimum antall deltakere i henhold til inngått kontrakt.

For å kunne gi deg en best mulig opplevelse, forbeholder vi oss imidlertid retten til å foreta mindre justeringer i turopplegg. Slike justeringer kan forekomme f.eks. pga. vær- og føreforhold. Visit Narvik Event AS ikke står ansvarlig for evt. forsinkelser av refusjonsbeløpet.

Reklamasjon

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle reklamasjoner eller andre anførsler knyttet til det enkelte arrangement for leverandør må det rettes en skriftlig henvendelse til Visit Narvik Event AS. Visit Narvik Event AS har kun ansvar for å videreformidle din bestilling til leverandør, som er ansvarlig for gjennomføring av aktivitet, leveranse av overnatting eller utleie av utstyr i tråd med din bestilling. Det er leverandøren som skal sørge for at både sikkerhet og leveransen av produktet er i tråd med beskrivelsen.

Visit Narvik Event AS har ikke ansvar for eventuell syke i forbindelse med båt- eller bilturer. Visit Narvik Event AS står ikke ansvarlig for at du ikke får se nordlys ved nordlystur eller hvaler ved hvalsafari, eller andre attraksjoner/opplevelser som avhenger av vær eller natur.

Personvern

For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har Visit Narvik Event AS behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov etc. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre under-leverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel togselskap, transportselskap, hoteller, underleverandører etc. Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov. Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling.

Kontaktinformasjon.

Visit Narvik Event AS,
Postboks 338,
8507 Narvik,
Norway

E-post:
post@visitnarvikevent.com

Telefon:
90 88 60 31

Organisasjonsnummer:
919543507

Vi ønsker deg velkommen til Narvik regionen, og håper du får et opphold fylt med sterke opplevelser!

En del av Arctic Thinking